Vårt recept för hållbarhet

Allt vi på Kockens gör har sitt ursprung i naturen. Därför är det naturligt för oss att göra allt vi kan för en välmående miljö.

Mer ekologiskt

Kockens ekologiska kryddor är mer efterfrågade än någonsin, och vi utökar hela tiden vårt sortiment. Därför letar vi alltid efter leverantörer som kan garantera att kraven för ekologisk märkning nås och att smaken på produkten håller samma höga kvalitet som du är van vid.

Till ekologiska kryddor

Fairtrade – schysstare kryddor

Vår ambition är alltid att när möjligheten finns välja Fairtrade-certifierade råvaror. Då vet vi att kryddorna odlas med omtanke om både naturen och odlarens sociala villkor och trygghet. Genom att välja både ekologiskt och Fairtrade gör vi ett mindre avtryck och bidrar till en hållbar balans i världen.

Till Fairtrade-märkta kryddor

Bättre förpackningar

Inom Kockens ställer vi höga krav på våra förpackningar ur ett matsäkerhetsperspektiv, följande krav utgår vi ifrån vid all förpackningsutveckling:
– produkterna ska hålla länge
– skydda mot fukt och smuts
– skydda mot stötar under transport och hantering
– produkten är lätt att använda och dosera

Vår målsättning inom förpackningsutveckling är att steg för steg sträva mot en minskad klimatpåverkan av Kockens förpackningar. Kockens är också anslutna till DLF:s branschinitiativ Plastinitiativet 2022. Detta innebär att vi tillsammans med kollegor inom dagligvarubranschen åtar oss att verka för att driva på utvecklingen mot cirkulär ekonomi i enlighet med EU-kommissionens lansering av ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi” i januari 2018.

Fokus på hälsan

Hållbarhet handlar förutom miljön om människors hälsa. Därför ser vi löpande över och minskar salt- och sockerhalten i våra kryddblandningar – små förändringar som har stor påverkan i det långa loppet. Det senaste året har vi därför minska salthalten med 8,3 ton och sockerhalten med 2,1 ton i våra kryddblandningar. Självklart utan att kompromissa med den goda smaken!

Läs gärna vår hållbarhetsredovisning – ladda ner den här